7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP1 – EP20

805

ซีรี่ย์เกาหลี 7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย

พระมเหสีที่ถูกปลดจากบัลลังก์หลังได้รับการแต่งตั้งเพียงเจ็ดวัน ท่านหญิงชินหรือในนามพระมเหสีดานกยองถูกขับไล่ออกจากวังหลวงด้วยฝีมือศัตรูทางการเมือง ระยะเวลาที่พระองค์ทรงดำรงพระยศเป็นพระมเหสีสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ทั้งพระราชาและพระมเหสีต่างทรงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยใจที่ยังคงเฝ้าคำนึงถึงกันและกัน ซีรีส์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวความรักและการต่อสู้ของสตรีนางหนึ่งที่ถูกลากเข้าไปพัวพันกับเรื่องทางการเมืองโดยที่เธอไม่ได้เต็มใจ

 ตัวอย่าง Queen for Seven Days 7 วันบัลลังก์ราชินี พากย์ไทย

 

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP1

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP2

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP3

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP4

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP5

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP6

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP7

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP8

7 วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP9

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP10

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP11

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP12

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP13

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP14

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP15

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP16

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP17

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP18

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP19

วันบัลลังก์ราชินี Queen for Seven Days พากย์ไทย EP20

Comments
Loading...