Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ พากย์ไทย EP1 – EP23 [จบ]

4,956

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ พากย์ไทย

มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว อภิมหาสงคราม มหากาพย์อันศักดิ์สิทธิ์

fake-video-button


นำแสดงโดย

สีราช มุสตาฟา ข่าน

มานิศ คันนา / ราช เปรมี

รันจัน กุมารซิงห์ กำกับการแสดง

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.01 | สำรอง EP.01

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.02 | สำรอง EP.02

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.03 | สำรอง EP.03

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.04 | สำรอง EP.04

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.05 | สำรอง EP.05

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.06 | สำรอง EP.06

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.07 | สำรอง EP.07

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.08 | สำรอง EP.08

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.09 | สำรอง EP.09

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.10 | สำรอง EP.10

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.11 | สำรอง EP.11

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.12 | สำรอง EP.12

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.13 | สำรอง EP.13

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.14 | สำรอง EP.14

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.15 | สำรอง EP.15

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.16 | สำรอง EP.16

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.17 | สำรอง EP.17

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.18 | สำรอง EP.18

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.19 | สำรอง EP.19

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.20 | สำรอง EP.20

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.21 | สำรอง EP.21

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.22 | สำรอง EP.22

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.23 | สำรอง EP.23

Comments

comments