fake-video-button

Journey Of Flower (ตำนานรักเหนือภพ) EP.1-EP.50 (จบ) พากย์ไทยฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ

ฮวาเชียนกู่ เด็กหญิงที่เลือดของตนดึงดูดภูตผีปีศาจ นางได้เข้าไปพัวพันกับศึกสงครามแย่งชิงของวิเศษกับปีศาจในดินแดนมนุษย์ และได้พบกับ ไป๋จื่อฮว่า บุรุษผู้อยู่เหนือหกภพภูมิ เซียนที่เก่งสุด เยือกเย็นที่สุด เจ้าของอาศรมสิ้นรัก ผู้อยู่เหนือโลกีย์ทั้งปวง เขาไม่เคยรับศิษย์คนใด แต่เขาก็ได้มารับฮวาเชียนกู่เป็นศิษย์ของเขาแต่เพียงผู้เดียว ทว่าโชคชะตากลับขีดเส้นให้ฮวาเชียนกู่ต้องเข้าสู่วีถีมาร เรื่องราวรักต้องห้ามระหว่างศิษย์กับอาจารย์ มารและเซียนจะจบลงเช่นใด Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ)

Journey Of Flower (ตำนานรักเหนือภพ) EP.1-EP.50 (จบ) พากย์ไทย

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.01สำรอง EP.01

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.02สำรอง EP.02

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.03สำรอง EP.03

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.04สำรอง EP.04

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.05สำรอง EP.05

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.06สำรอง EP.06

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.07สำรอง EP.07

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.08สำรอง EP.08

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.09สำรอง EP.09

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.10สำรอง EP.10

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.11สำรอง EP.11

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.12สำรอง EP.12

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.13สำรอง EP.13

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.14สำรอง EP.14

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.15สำรอง EP.15

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.16สำรอง EP.16

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.17สำรอง EP.17

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.18สำรอง EP.18

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.19สำรอง EP.19

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.20สำรอง EP.20

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.21สำรอง EP.21

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.22สำรอง EP.22

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.23สำรอง EP.23

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.24สำรอง EP.24

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.25สำรอง EP.25

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.26สำรอง EP.26

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.27สำรอง EP.27

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.28สำรอง EP.28

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.29สำรอง EP.29

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.30สำรอง EP.30

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.31สำรอง EP.31

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.32สำรอง EP.32

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.33สำรอง EP.33

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.34สำรอง EP.34

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.35สำรอง EP.35

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.36สำรอง EP.36

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.37สำรอง EP.37

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.38สำรอง EP.38

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.39สำรอง EP.39

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.40สำรอง EP.40

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.41สำรอง EP.41

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.42สำรอง EP.42

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.43สำรอง EP.43

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.44สำรอง EP.44

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.45สำรอง EP.45

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.46สำรอง EP.46

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.47สำรอง EP.47

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.48สำรอง EP.48

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.49สำรอง EP.49

Journey of flower (ตำนานรักเหนือภพ) พากย์ไทย EP.50สำรอง EP.50

Comments

comments