Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.1-EP.49 พากย์ไทย

1,259
Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ พากย์ไทย นำแสดงโดย ลีจางวู ซีรี่ย์เกาหลีแนวครอบครัว ความรัก ที่แสดงให้เห็นชายสองคนที่แตกต่างกันมากระหว่างลูกเขยทั้งสองคนที่ตองมาแต่งานกับสองสาวในครอบครัวนี้
  • เขยคนที่ หนึ่ง ยงจิน แต่งงานกับภรรยาเพียงเพราะความโลภและหวังในสมบัติของครอบครัวและมีแผนที่จะฮุบสมบัติทั้งหมดเอาไว้
  • เขยคนที่สอง จาฮยอก  คนที่ทำงานหนักผู้มีหัวใจที่บริสุทธิ์และจริงใจกับภรรยาของเขา
fake-video-button


ด้วยจิตใจอันดีงามของเขยคนที่สอง นั้นเอง เขาจึงพยายามช่วยเหลือเขยคนแรกให้หลุดพ้นจากความโลภจากการกระทำต่างๆ ที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฮุบสมบัติอีกด้วย  ดูกันยาวๆ ให้เต็มอิ่ม เพราะมีทั้งหมด 129 ตอนกันเลยทีเดียว

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.1 / สำรอง EP.1

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.2 / สำรอง EP.2

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.3 / สำรอง EP.3

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.4 / สำรอง EP.4

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.5 / สำรอง EP.5

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.6 / สำรอง EP.6

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.7 / สำรอง EP.7

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.8 / สำรอง EP.8

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.9 / สำรอง EP.9

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.10 / สำรอง EP.10

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.11 / สำรอง EP.11

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.12 / สำรอง EP.12

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.13 / สำรอง EP.13

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.14 / สำรอง EP.14

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.15 / สำรอง EP.15

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.16 / สำรอง EP.16

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.17 / สำรอง EP.17

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.18 / สำรอง EP.18

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.19 / สำรอง EP.19

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.20 / สำรอง EP.20

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.21 / สำรอง EP.21

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.22 / สำรอง EP.22

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.23 / สำรอง EP.23

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.24 / สำรอง EP.24

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.25 / สำรอง EP.25

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.26 / สำรอง EP.26

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.27 / สำรอง EP.27

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.28 / สำรอง EP.28

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.29 / สำรอง EP.29

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.30 / สำรอง EP.30

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.31 / สำรอง EP.31

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.32 / สำรอง EP.32

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.33 / สำรอง EP.33

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.34 / สำรอง EP.34

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.35 / สำรอง EP.35

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.36 / สำรอง EP.36

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.37 / สำรอง EP.37

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.38 / สำรอง EP.38

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.39 / สำรอง EP.39

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.40 / สำรอง EP.40

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.41 / สำรอง EP.41

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.42 / สำรอง EP.42

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.43 / สำรอง EP.43

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.44 / สำรอง EP.44

Here Comes Mr Oh เขยซ่าส์ท้าเขยแสบ EP.45 / สำรอง EP.45