The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก

3,115

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย

เมื่อชายหนุ่มรูปงามตกหลุมรักสาวสวยลูกสาวศัตรูของครอบครัว เขาจะทำเช่นไร เมื่อความรักไม่อาจแสดงออกแถมยังเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าพ่อเธออีก นำแสดงโดย เจิ้งซ่วง, หลิวข่ายเว่ย,หลิวอวี้ซิน ซีรีส์นานาชาติ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.15 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559

fake-video-button


Title: 抓住彩虹的男人 / Zhua Zhu Cai Hong De Nan Ren
English title: The Cage of Love
Genre: Period drama
Episodes: 35

นักแสดง
Zheng Shuang
Lau Hawick
Liu Yu Xin
Li Dong Xue
Chow Kathy

ซีรี่ย์จีน The Cage of Love พากย์ไทย

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.01 / สำรอง EP.01

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.02 / สำรอง EP.02

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.03 / สำรอง EP.03

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.04 / สำรอง EP.04

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.05 / สำรอง EP.05

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.06 / สำรอง EP.06

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.07 / สำรอง EP.07

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.08 / สำรอง EP.08

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.09 / สำรอง EP.09

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.10 / สำรอง EP.10

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.11 / สำรอง EP.11

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.12 / สำรอง EP.12

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.13 / สำรอง EP.13

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.14 / สำรอง EP.14

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.15 / สำรอง EP.15

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.16 / สำรอง EP.16

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.17 / สำรอง EP.17

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.18 / สำรอง EP.18

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.19 / สำรอง EP.19

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.20 / สำรอง EP.20

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.21 / สำรอง EP.21

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.22 / สำรอง EP.22

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.23 / สำรอง EP.23

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.24 / สำรอง EP.24

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.25 / สำรอง EP.25

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.26 / สำรอง EP.26

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.27 / สำรอง EP.27

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.28 / สำรอง EP.28

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.29 / สำรอง EP.29

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.30 / สำรอง EP.30

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.31 / สำรอง EP.31

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.32 / สำรอง EP.32

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.33 / สำรอง EP.33

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.34 / สำรอง EP.34

The Cage of Love ขังใจไว้ด้วยรัก พากย์ไทย EP.35 / สำรอง EP.35

Comments

comments