Money Flower ซับไทย EP6Money Flower ซับไทย EP6 ไม่ว่ายังไงผมก็จะกลับมา

กุกฮวานรู้ว่าพิลจูแอบยืมชื่อคืนอื่นมาซื้อหุ้นของชองอา เขาไล่พิลจูออกจากชองอาโดยไม่สนคำขอร้องของมัลรัน บูชอนบอกพิลจูให้รอจนกว่ากุกฮวานจะใจเย็นลง แต่พิลจูกลับเก็บของออกไปจากมูชิมวอน

Comments

comments