AngleKidsShop
fake-video-button

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ พากย์ไทย EP1 – EP23 [จบ]

4,706


Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ พากย์ไทย

มหาภารตะ เป็น เรื่องราวความขัดแย้ง ของ พี่น้องสองตระกูล ระหว่าง ตระกูลเการพ และตระกูลปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลต่างก็สืบเชื้อสายมาจากท้าวภรต แห่ง กรุงหัสตินาปุระ จนบานปลายไปสู่ มหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งมีพันธมิตร ของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมาก กล่าวกันว่านี่คือการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และฝ่ายอธรรม ความดี และความชั่ว อภิมหาสงคราม มหากาพย์อันศักดิ์สิทธิ์

นำแสดงโดย

สีราช มุสตาฟา ข่าน

มานิศ คันนา / ราช เปรมี

รันจัน กุมารซิงห์ กำกับการแสดง

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.01 | สำรอง EP.01

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.02 | สำรอง EP.02

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.03 | สำรอง EP.03

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.04 | สำรอง EP.04

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.05 | สำรอง EP.05

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.06 | สำรอง EP.06

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.07 | สำรอง EP.07

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.08 | สำรอง EP.08

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.09 | สำรอง EP.09

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.10 | สำรอง EP.10

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.11 | สำรอง EP.11

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.12 | สำรอง EP.12

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.13 | สำรอง EP.13

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.14 | สำรอง EP.14

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.15 | สำรอง EP.15

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.16 | สำรอง EP.16

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.17 | สำรอง EP.17

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.18 | สำรอง EP.18

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.19 | สำรอง EP.19

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.20 | สำรอง EP.20

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.21 | สำรอง EP.21

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.22 | สำรอง EP.22

Mahabharat มหาภารตะ สงครามยุทธ EP.23 | สำรอง EP.23

Comments

comments